Poza wspomnianymi usługami z zakresu kremacji oferujemy Państwu usługi wymienione poniżej.

 1. Przyjmowanie zleceń na wykonanie diamentu z prochów zmarłej osoby – Pan Bruno Smykalla,
  tel. +48 602 695 577.
 2. Transport ciał i urn.
 3. Fotografia osoby zmarłej.
 4. Urna dla osoby zmarłej – Pani Ewa Żurek tel. +48 661 139 933 / Pani Ewa Kosek tel. +48 603 366 626
 5. Przygotowanie ciała osoby zmarłej do ceremonii pogrzebowej – Pani Ewa Żurek tel. +48 661 139 933 /
  Pani Ewa Kosek tel. +48 603 366 626
 1. Tanatopraksja – Pani Ewa Żurek tel. +48 661 139 933 / Pani Ewa Kosek tel. +48 603 366 626
 2. Usługi serwisowe piecy kremacyjnych amerykańskiej firmy B&L Cremation Systems Inc.
  – Pan Grzegorz Smykalla Tel. +48 606 132 555 E-mail: grzegorz.smykalla@gmail.com
 3. Wykonanie kryształu pamięci wg technologii czeskiej firmy MEMORY Crystal – Pan Grzegorz Smykalla Tel. +48 606 132 555 E-mail: grzegorz.smykalla@gmail.com