Krótki zarys kremacji

Kremacja swoje początki posiada w religii takich krajów jak Indonezja, Japonia, Indie i jest tam celebrowana od wieków. Czynność ta jest sposobem grzebania umarłych poprzez spalenie zwłok. Według religii krajów, z których się wywodzi, oznacza wyzwolenie uwięzionej w ciele duszy i przygotowanie jej przez oczyszczenie do następnego wcielenia reinkarnacji. Taka metoda pochówku stosowana jest również w zachodniej i południowej Europie od ponad stu lat.

Kilka argumentów przemawiających za kremacją

W naszym kraju kremacji poddawany jest mały odsetek zmarłych. Wynika to z dwóch przyczyn: tradycji oraz małej dostępności usługi. Niemałe znaczenie ma wciąż silna pamięć wojny i obozów. Trzeba zauważyć, że w innych krajach spopielaniu ulega znacznie większa liczba zmarłych w Japonii kremuje się 98% zmarłych, w Czechach 73%, w Wielkiej Brytanii 72%, w Niemczech 35%, w USA 20%.

Uzasadnieniem dla tej formy pochówku są następujące argumenty:

  • pochówek tradycyjny związany jest z zajmowaniem stosunkowo dużego terenu na wielu cmentarzach brakuje już miejsca na pochówki, opłata za miejsce na cmentarzu jest coraz wyższa;
  • przyczyny psychologiczne

Opis kremacji

Kremacja zwłok odbywać się będzie w piecu kremacyjnym. Powietrze dostarczane do procesu spalania podgrzewane jest w sklepieniu pieca. Wiele warstw materiałów izolacyjnych oraz odzysk ciepła powodują, że eksploatacja pieca jest bardzo ekonomiczna a jego zewnętrzne płyty osłonowe są chłodne. Po rozgrzaniu pieca do temperatury 900°C rozpoczyna się proces kremacji. Konstrukcja pieca jest wynikiem szczegółowych badań procesów kremacji i dużego praktycznego doświadczenia konstruktorów, co powoduje, że spełnia on wymagania dotyczące skutecznego przeprowadzania kremacji przy zachowaniu warunków higieny oraz zapewnia, że w procesie kremacji z pieca nie następuje zanieczyszczenie środowiska naturalnego. Przeciętny czas trwania procesu kremacji wynosi 80 – 120 minut. Nigdzie na świecie nie ma podziału na piece krematoryjne i kremacyjne. Jest podział na piece do kremacji ciał ludzkich lub szczątków zwierzęcych. A także jest podział ze względu na ilość kremacji w ciągu dnia, czyli są piece do 6 kremacji dziennie, które następnie przechodzą w stan schładzania i są piece do pracy ciągłej, gdzie proces schładzania jest wkomponowany w cykl pracy pieca i może on pracować bez widocznych dla osób zewnętrznych przerw. Następny podział to na rodzaj dostarczanej energii np. gaz sieciowy, gaz płynny, energia elektryczna.