Oferta kremacji

Kremacja:

 1. Kremacja osoby zmarłej.
 2. Kremacja z ekshumacji do 20 lat.
 3. Kremacja z ekshumacji powyżej 20 lat.
 4. Kremacja osoby zmarłej do lat 5.
 5. Usunięcie rozrusznika osoby zmarłej.
 6. Sprzedaż akcesoriów związanych z przeprowadzeniem kremacji osoby zmarłej:
  a) urny
  b) kryształy pamięci
  c) biżuteria z odciskiem palca

Kremacja uroczysta:

 1. Kremacja osoby zmarłej.
 2. Kremacja z ekshumacji do 20 lat.
 3. Kremacja z ekshumacji powyżej 20 lat.
 4. Kremacja osoby zmarłej do lat 5.
 5. Usunięcie rozrusznika osoby zmarłej.
 6. Odprawianie mszy w Sali Ceremonialnej (z księdzem lub mistrzem ceremonii).
 7. Wynajem Sali Ceremonialnej do odprawienia mszy / przeprowadzenia pożegnania osoby zmarłej.
 8. Sala Ceremonialna posiada organy kościelne Orla Classical 88 Piano/Organ. Kontakt w sprawie organisty Pani Ewa Kosek tel. +48 661 139 933.
 9. Sprzedaż akcesoriów związanych z przeprowadzeniem kremacji osoby zmarłej:
  a) urny
  b) tabliczki urnowe
  c) kryształy pamięci
  d) biżuteria z odciskiem palca.
 10. Pokaz audiowizualny zdjęć osoby zmarłej.
 11. Przechowywanie ciała w chłodni.
 12. Wykonanie tabliczki na urnę – stosujemy metodę druku sublimacyjnego. Zamówienie z treścią napisu należy złożyć 1 dzień wcześniej przed kremacją.
 13. Kwiaty – zamówienie należy składać 1 dzień wcześniej u obsługi Krematorium.
 14. W przypadku zlecenia przez zakład usługi związanej z wypożyczeniem sali:
  a) z księdzem i organistą – rodzina rozlicza się bezpośrednio przed uroczystością w zakrystii
  b) za korzystanie z sal płaci rodzina przed lub po zakończeniu uroczystości w kasie firmy Cremering
  c) powyższe pkt-y nie obowiązują, jeśli zakład zlecający usługę na zleceniu kremacji wyraźnie zaznaczy, że zakład pokrywa wszystkie koszty związane z kremacją i wynajęciem sal i zorganizowaniem
  obsługi kapłańskiej czy mistrza ceremonii.

Proponowany przebieg uroczystości:

 1. Pożegnanie w Sali Ceremonialnej z udziałem duszpasterza – do 40 min.
 2. Pożegnanie w Sali Ceremonialnej bez udziału duszpasterza – do 30 min.
 3. Udział we wprowadzaniu ciała do pieca w sali z oknem – do 15 min.
 4. Czuwanie w Sali Pożegnań (prosimy o informację najlepiej dzień przed kremacją) – czas nieograniczony.
 5. Poczęstunek w oczekiwaniu na odbiór urny w kawiarni. W przypadku stypy kontakt z panią Ewą Kosek tel. +48 661 139 933.

Propozycję prosimy zaznaczyć w zezwoleniu na kremacje. Informacja o tym odpowiednio wcześniej ułatwi Państwu i nam prawidłowy przebieg uroczystości.

Wszelkie zmiany do wcześniejszej rezerwacji i przesłanego zezwolenia na kremacje prosimy przesyłać na nasz nr faksu +48 76 831 51 38 za pośrednictwem firmy obsługującej pogrzeb.

W przypadku wybrania kremacji wraz z uroczystością pożegnania w wariancie od 1 do 3 rodzina osoby zmarłej powinna pojawić się odpowiednio wcześniej o czas podany przy wariancie uroczystości (od 15 do 60 min. wcześniej)