• naglowek2

  Nasza Sala Ceremonialna jest do Państwa dyspozycji. Jest to jednocześnie jedna  z największych sali w regionie.

 • naglowek3

  Szeroki wybór urn na miejscu pozwoli pomóc w każdej sytuacji.

 • naglowek4

  Sala Ceremonialna wyposażona jest w organy kościelne Orla Classical 88 Piano/Organ.

 • naglowek 1

  Lokalizacja krematorium jest niezwykle dogodna. Jest ono położone na obrzeżu miasta w odległości 700m od nowego cmentarza.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01 stycznia 2016 wprowadzony został nowy druk zezwolenia na kremację ważny wraz regulaminem kremacji. Celem  wprowadzenia nowego druku jest uproszenie dokumentacji  w oparciu o podstawowy dokument jakim jest akt zgonu. Dane do faktur wpisów i świadectw kremacji maja by pobierane bezpośrednio z aktu zgonu, jeżeli taki załączony jest do zlecenie na kremacje większość pól nie trzeba wypełniać. Druk zezwolenia oraz regulamin znajduje się poniżej.


Niezbędne dokumenty

1) Kremacja:

 • Kserokopia aktu zgonu. (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zakład pogrzebowy)
 • Zezwolenie na kremacje (druk do pobrania poniżej)

2) Ekshumacja:

 • Kserokopia aktu zgonu lub decyzji sanepidu. (potwierdzona za zgodność z oryginałem
  przez zakład pogrzebowy)
 • Zezwolenie na kremacje.(druk do pobrania poniżej)

Dokumenty do pobrania (Umieszczone poniżej kolejne 3 pliki są tym samym dokumentem - różniącym się jedynie wersją zapisu oraz językiem)


Regulamin realizacji zlecenia na KREMACJĘ

(wewnętrzny regulamin warunków technicznych, formalnych realizacji zlecenia)

 

§1

 Udzielanie zezwolenia na kremację-spopielenia zwłok (szczątków) osoby zmarłej oznacza upoważnienie firmy Cremering Bruno Tadeusz Smykalla 67-200 Głogów ul Sikorskiego 64c NIP 693 126 09 53 do podjęcia wszelkich czynności związanych z wykonaniem zlecenie i przejęciem odpowiedzialności za przekazane szczątki (ciało) od momentu wydania z firmy pogrzebowej do momentu zwrotu urny wraz z konsekwencjami skutecznego przeprowadzenia pogrzebu przez zlecająca firmę pogrzebowa

 

§2

 Podpis osoby zlecającej i upoważnionej firmy pogrzebowej oznacza, że:

 - osoba zlecają miała możliwość identyfikacji zwłok przed kremacja (osoba zmarła jest osobą wskazaną w zezwoleniu na kremację),

 - osoba zlecająca bierze na siebie pełną odpowiedzialność w związku z udzieleniem zezwolenia na kremację dla krematorium „Cremering” z siedzibą
w Głogowie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 64c, a jakiekolwiek w przyszłości powstałe roszczenia członków rodziny mogą być kierowane tylko w stosunku do osoby zlecającej.

 

§3

 Informacje odbiegające od mniejszego regulaminu wymagają potwierdzenia pisemnego na zleceniu kremacji

 

 §4

Osoba zlecająca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procedur związanych z kremacją, pogrzebem, oraz korespondencji z zakresu spraw prowadzonych przez krematorium „Cremering” z siedzibą w Głogowie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 64c,  w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz. 883).

 

 §5

Firma Cremering zastrzega sobie możliwość zweryfikowania danych przekazanych w zezwoleniu na kremację i informacji przekazanych telefonicznie przez zleceniodawcę (tj., firmę pogrzebowa) - podczas odbioru ciała, trumny i urny przez upoważnionego pracownika Cremering.
Powyższe oznacza, że cena może ulec zmianie w przypadku podania niepełnych informacji przez zleceniodawcę.

 

 §6

Firma Pogrzebowa –zleceniodawca kremacji- załącza potwierdzony za zgodność z oryginałem akt zgonu i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość kompletacji dokumentów do kremacji i skutki z tego wynikające.

 

 §7

Firma Pogrzebowa –zleceniodawca kremacji- może nanosić wszelkie uwagi na zleceniu na kremacje, które wg niej za niezbędne do wykonania zlecenia i określa odpowiedzialność firmy Cremering a także określają moment przejęcia odpowiedzialności za ciało i urnę. Brak tych adnotacji umożliwia dopasowanie wykonania zlecenia wg możliwości firmy Cremering

 
§8

Świadectwo kremacji wystawione przez firmę Cremering jest jednocześnie protokołem z wykonania kremacji i poświadcza, że ciało zostało przyjęte do kremacji przez firmę Cremering.


§
9

Podpis osoby odbierającej urne na świadectwie kremacji, jest jednocześnie momentem  zakończenia i wykonania usługi zgodnie z informacjami podanymi w zleceniu kremacji i potwierdza prawidłowość i kompletność wykonania usługi kremacji a także potwierdza, że urna została dostarczona w stanie należytym.

§10

 Zlecający oswiadcza, że miał możliwożć identyfikacji ciała i nie znajdują sie przy nim żadne cenne czy osobiste przedmioty.